Угода користувача | Кастинг-база O-kolo

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ІП «1+1 ПРОДАКШН», (далі Компанія) публікує цей Публічний договір (Угода та/або Оферта) про надання послуг на інтернет-сайті Компанії https://casting.o-kolo.com.ua 

1.2. Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України (ЦК України) ця Угода є публічним договором, і в разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов будь-яка дієздатна фізична або юридична особа (далі Користувач) зобов'язується виконувати умови цієї Угоди.

1.3. Якщо Користувач не згоден з цією Угодою повністю або частково, Компанія просить його залишити цей Сайт. Ці умови регулюють використання Користувачем Сайту. Використання послуг Сайту означає, що Користувач ознайомлений з цією Угодою, розуміє і приймає її умови.

1.4. Починаючи використовувати будь-який сервіс Сайту, або пройшовши процедуру реєстрації, Користувач підтверджує свою дієздатність та прийняття умов Угоди в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з будь-яким із положень цієї Угоди, Користувач не має права використовувати сервіси Сайту.

1.5. Цим Компанія пропонує Користувачам мережі Інтернет використовувати свої сервіси на умовах, викладених в цій Угоді.

1.6. Компанія пропонує Користувачеві послуги з використання Сайту для розміщення Оголошення про товари (послуги) з метою, в тому числі, але не виключно, подальшого використання різних товарів та послуг іншими Користувачами Сайту.

1.7. Всі угоди укладаються між Користувачами безпосередньо. Таким чином, Компанія не є учасником угод Користувачів, а лише надає комунікаційну платформу для розміщення Оголошень та користуванням Сайту на умовах «як є».

 

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. У цій оферті, якщо зміст не вимагає іншого, наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

2.1.1. Компанія – ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО «1+1 ПРОДАКШН», юридична адреса: вул. Кирилівська, 23, м. Київ, Україна, 04080;

2.1.2. Користувач - будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, яка прийняла умови цієї Угоди, розміщує оголошення та користується послугами Компанії. Від імені юридичної особи користування Сайтом здійснюється уповноваженим співробітником / представником такої юридичної особи. Від імені неповнолітніх дітей приймає умови цієї Угоди та користується послугами Компанії батьки, опікуни чи піклувальники;

2.1.3. Оферта - публічна пропозиція Компанії, адресована будь-якій дієздатній фізичній та/або юридичній особі, укласти з ним Публічний договір про надання послуг на умовах, що містяться в цій Угоді;

2.1.4. Акцепт – згода та повне прийняття Користувачем умов Угоди;

2.1.5. Сайт - інтернет-сайт https://casting.o-kolo.com.ua , який адмініструється Компанією і представляє собою комунікаційну платформу для розміщення тимчасових класифікованих оголошень (далі по тексту - Сайт та/або Сайти), що складається з декількох категорій, а саме:

2.1.5.1. Кастинг – категорія Сайту, де усі бажаючі Користувачі розміщують свою інформацію та дані про себе (наприклад, як акторів, учасників проектів, моделей, фотомоделей, музикантів та будь-яких інших) з метою отримання запрошення на кастинг, взяти участь у кіно, фото зйомках та для інших цілей;

2.1.5.2. Локації – категорія Сайту, де Користувачі на умовах викладених у даній Угоді розміщують оголошення про об’єкти нерухомості для проведення різних цільових зйомок.

2.1.5.3. Реквізит – категорія Сайту, де Користувачі розміщують оголошення про предмети, в тому числі бутафорію для оформлення сцени, що відтворює матеріальне середовище, в якому діє актор. Художнє або архітектурне оформлення простору, в межах якого відбувається зйомка кінофільму, фотозйомка, театральна дія та інше.

2.1.5.4. Костюми – категорія Сайту, де Користувачі розміщують оголошення про предмети та елементи одягу, що у поєднанні з іншими деталями костюму допомагає Користувачу створити образ персонажа.

2.1.6. Послуга - будь-які платні та безкоштовні сервіси, що надаються Компанією, основною метою якої є створення комунікаційної платформи для розміщення Користувачами оголошень за допомогою Сайту та будь-яких інших послуг, що надаються Компанією за допомогою сервісів Сайту.

2.1.7. Обліковий запис/акаунт - електронний кабінет Користувача (Мій кабінет) в функціональній системі Сайту, за допомогою якого він може керувати своїми оголошеннями на Сайті. Обліковим записом / акаунтом може користуватися тільки один Користувач, передача даних для доступу до свого облікового запису / акаунту іншому користувачеві (іншій особі) не допускається;

2.1.8. Реєстрація - прийняття Користувачем Оферти на укладання цієї Угоди і процедура, в ході якої Користувач за допомогою заповнення відповідних форм Сайту надає необхідну інформацію для використання сервісів Сайту. Реєстрація вважається завершеною тільки в разі успішного проходження всіх її етапів відповідно до опублікованих на Сайті інструкцій.

2.1.9. Оголошення – це короткі текстові повідомлення, котрі містять різну за призначенням інформацію Користувача (відео файли, аудіофайли, фотографії, картинки, текстові матеріали), відображають виключно думку Користувачів, що розмістили оголошення у певних категоріях Сайту. Компанія не поділяє і не є гарантом відповідності розміщеної інформації у оголошенні. Один Користувач, що має Обліковий запис на Сайті, має право розміщувати необмежену кількість оголошень на Сайті.

2.1.10. Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка за їх допомогою ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

2.1.11. SMS-верифікація - це перевірка Користувача, яка здійснюється шляхом введення спеціального коду верифікації, надісланого Компанією в SMS-повідомленні на номер, вказаний Користувачем на сторінці верифікації, в відповідне поле на сторінці верифікації.

2.1.12. Розміщення - це дія Користувача - публікація, або активація одного Оголошення. Розміщенням також є зміна існуючого оголошення, якщо така зміна передбачає зміну, і / або додавання пропозиції, зміна істотних характеристик пропозиції, зміна регіону.

2.1.13. Модератори Сайту – представники Компанії та/або співробітники Компанії, а також особи, уповноважені належним чином Компанією на управління (модерування) Сайтом і надання послуг Користувачам, в рамках використання останніми Сайту.

 

3. ПРАВИЛА РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

3.1. Користувач отримує право розміщувати Оголошення на Сайті після проходження процедури реєстрації та створення відповідного Облікового запису. Проходження реєстрації на Сайті автоматично означає згоду Користувача з даною Угодою. Користувач, приймаючи умови, викладені в цій Угоді, зобов'язується їх дотримуватись або припинити використання Сайту. Користувач реєструючись на Сайті підтверджує, що він є дієздатним.

3.2. Користувач зобов’язується надати достовірну та повну інформацію про себе при реєстрації на Сайті.

3.3. З моменту реєстрації Користувач автоматично погоджується на збір, обробку та використання будь-яких його персональних даних, зазначених при реєстрації або під час використання Сайту.

3.4. Користувач не має права використовувати Сайт з будь-якою незаконною або протиправною метою.

3.5. Користувач, який розміщує Оголошення на Сайті, зобов'язується розміщувати інформацію відповідно до цієї Угоди та інструкцій, представлених на Сайті та надати точну і повну інформацію про товари або послуги та умови їх надання у користування. Розміщуючи інформацію на Сайті, Користувач підтверджує, що він має право надавати послуги відповідно до норм діючого законодавства України.

3.6. Користувач зобов'язується зберігати конфіденційність пароля і не розкривати/передавати його третім особам. У разі передачі даних для доступу до Облікового запису/акаунта іншому Користувачеві (іншій особі), такий Обліковий запис/акаунт може бути заблокований на розсуд Модератору Сайту.

3.7. Користувач зобов'язаний негайно змінити дані для входу на Сайт та повідомити про такі підозри і зміни даних Модератора Сайту, якщо у нього є причини підозрювати, що його реєстраційні дані (назву Акауна/облікового запису, електронну адресу, телефон та пароль), які використовуються для входу на Сайти, були розкриті, або можуть бути використані третіми особами.

3.8. Обліковий запис/акаунт дозволяє Користувачу розміщувати необмежену кількість Оголошень на Сайті. Користувачам дозволяється використовувати декілька телефонних номерів в одному Обліковому записі на Сайті. Користувач на якого зареєстрований Обліковий запис несе відповідальність за збереження та відповідність розміщеної інформації в Оголошеннях.

3.9. Усі розміщені Користувачем в Оголошенні на Сайті файли вважаються власністю Користувачів, що їх розмістили до тих пір, поки не буде підстав вважати інакше. Розміщуючи Інформацію на Сайті Користувач гарантує та несе повну відповідальність, що він є власником всіх та будь-яких прав на інформацію викладену в Оголошені.

3.10. Не допускається використання некоректних характеристик предмета пропозиції в Оголошенні та некоректне відображення адреси надання послуг та пропозиції в Оголошенні. Заголовок Оголошення повинен відповідати тексту самого Оголошення і повинен містити інформацію, відповідну до умов розміщення Оголошення (наприклад, у категорій Сайту Кастинг - контактну або персональну інформацію про Користувача (телефон, електронні адреси, адресу інтернет-ресурсу тощо);

3.11. При розміщення Користувачем Оголошення від імені неповнолітніх осіб, Користувачу потрібно заповнити відповідні форми, що застосовуються на Сайті та надати Компанії та/або Модератору Сайту необхідні підтверджуючі документи, у разі їх запиту. Документи будуть використані Компанією та/або Модератором Сайту лише з метою перевірки достовірності викладеної інформації у Оголошенні Користувача. Якщо Користувач не хоче надавати документи, що може запитувати Компанія та/або Модератор Сайту, просимо не використовувати Сайт.

Користувач розуміє та зобов’язується розміщувати Оголошення у відповідності до умов даної Угоди, та представляти інтереси неповнолітньої особи на Сайті у межах та у відповідності до норм діючого законодавства України.

Компанія не несе відповідальності за дії Користувачів та за інформацію, що викладена Користувачами у Оголошеннях, що діють від імені неповнолітніх осіб.

3.12. Фото, яке демонструє товар/послугу, пропоновані Користувачем, мають відповідати заголовку та тексту Оголошення. На фото має бути зображений лише пропонований об'єкт. Стокові фото та/або фото, завантажені з мережі Інтернет, заборонені.

3.13. Предметом оголошень можуть бути пропозиції або послуги, реалізація яких не заборонена та не обмежена відповідно до законодавства країни, в яких вони реалізуються, та не суперечать цій Угоді.

3.14. Всі Оголошення, розміщені на Сайті Користувачами, надаються іншим Користувачам виключно для приватного перегляду на сторінках Сайту. Користувачі Сайту не мають права копіювати, відтворювати, поширювати, передавати, транслювати, відображати, ліцензувати або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, розміщену на Сайті іншими Користувачами, без письмової згоди правовласника Оголошення.

3.15. Користувачі Сайту не отримують жодних прав на використання матеріалів, розміщених іншими Користувачами, і несуть повну відповідальність перед власником матеріалів за їх неправомірне використання.

3.16. Розміщуючи Оголошення на Сайті Користувач надає Компанії безоплатне право на використання, оприлюднення, відтворення, розповсюдження інформації, що зазначена у Оголошенні Користувача.

3.17. Сайт у звичайному режимі здійснює модерацію розміщеної Користувачами Інформації, а також адмініструє зміст цього Оголошення і здійснює перевірку інформації (файлів) на відповідність стилю та концепції Сайту, наявність шкідливого програмного забезпечення (вірусів) здатного завдати шкоди комп'ютеру Користувача, але не несе відповідальність у випадку отримання Користувачем вірусів з Сайту.

3.18. Компанія має право без повідомлення Користувача і пояснення причин в будь-який час видалити будь-яку інформацію (файли) з Сайту, зокрема, Оголошення можуть бути видалені у випадку обґрунтованих скарг на їх розміщення від третіх осіб. У разі виникнення будь-яких претензій третіх осіб щодо порушення будь-яких патентних та/або авторських прав, інших майнових та/або немайнових прав, Користувач зобов'язаний в повному обсязі відшкодувати збитки Сайту.

3.19. Сайт не несе відповідальності за використання (як правомірне, так і неправомірне) третіми особами матеріалів, розміщених на Сайті, включаючи їх відтворення та розповсюдження, здійснені як в рамках Сайту, так і іншими можливими способами, а також за будь-які наслідки подібного використання матеріалів.

3.20. Користувач несе повну відповідальність за розміщувану інформацію у Оголошенні розміщеного Користувачем.

3.21. Інформація розміщена Користувачами в Оголошеннях на Сайті, відображає виключно думку Користувачів, що її розмістили. Компанія не поділяє і не підтримує ці думки, і не є гарантом відповідності розміщеної інформації у Оголошенні до норм законодавства України.

3.22. Для обліку кількості розміщених Оголошень за одиницю приймається 1 (одне) розміщення.

3.23. Всі об'єкти, доступні за допомогою сервісів Компанії, у тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, комп’ютерні програми, бази даних, музика, звуки і інші об'єкти, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Сайту, є об'єктами виключних прав Компанії, Користувачів та інших правовласників.

3.24. Використання контенту, та будь-яких інших елементів сервісів можливо тільки в рамках функціоналу, пропонованого тим чи іншим сервісом Сайту. Ніякі елементи змісту сервісів Сайту, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Сайту, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу правовласника. Під використанням мається на увазі, в тому числі, але не виключно: відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі і т.д.

3.25. Щоб надати Компанії право публікувати відомості, надані Користувачем, Користувач надає Компанії діюче на території всього Світу (територіально необмежене), безстрокове, безвідкличне, невиключне, суб- ліцензоване право на використання, публікацію, збір, демонстрацію, копіювання, дублювання, відтворення, доведення до загального відома щодо об’єктів авторських прав, публікацій та баз даних, якими володіє Користувач, а також щодо наданих їм відомостей, зображень і фотографій на всіх відомих або невідомих інформаційних носіях. Перераховані вище права надаються Компанії безоплатно (без виплати винагороди). При цьому Користувач зберігає всі майнові права на зміст інформації, що розміщується в оголошенні. Крім переліченого, Користувач надає право на доступ до розміщеної ним інформації всім Користувачам Сайту. Користувач погоджується з тим, що текст Оголошень, фотографії, і інші матеріали, додані до оголошення, можуть бути використані Компанією при підготовці рекламних матеріалів, статей, звітів, аналізів і т.д., і використовуватися Компанією на власний розсуд без додаткової згоди з боку Користувача, без виплати винагороди.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

4.1. Скориставшись сервісами Сайту, Користувач підтверджує, що несе особисту відповідальність за зміст розміщених ним Оголошень, а також володіє всіма необхідними правами, ліцензіями, дозволами на розміщення інформації в оголошенні на Сайті, включаючи без обмежень всі патенти, торгові марки, комерційні таємниці, авторські права, або ж має відповідну письмову згоду, ліцензію або дозвіл всіх ідентифікованих в Оголошенні осіб і компаній для використання їх імен, торгових марок, або зображень, якщо це необхідно відповідно до застосовного законодавства України.

4.2. Користувач зобов'язується:

4.2.1. Не вчиняти дій, які можуть призвести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру Сайту;

4.2.2. Не використовувати автоматичні програми для отримання доступу до Сайту без письмового дозволу Компанії;

4.2.3. Не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не поширювати і не представляти громадськості будь-яку інформацію, що міститься на Сайті (крім відомостей, наданих самим Користувачем) без попереднього письмового дозволу Компанії;

4.2.4. Не перешкоджати і не намагатися перешкоджати роботі та іншій діяльності на Сайті; а також не перешкоджати дії автоматичних систем або процесів, а також інших заходів, з метою перешкодити або обмежити доступ на Сайт;

4.2.5. Не використовувати відомості, надані іншими Користувачами, в інших цілях, окрім як для здійснення угоди безпосередньо з цим Користувачем, без письмового дозволу іншого Користувача.

4.2.6. Надати Компанії Персональні дані Користувача при реєстрації на Сайті.

4.3. Права Користувача:

4.3.1. Користувач має право Розміщувати Оголошення на умовах зазначених у даній Угоді;

4.3.2. Користувач має право направляти скарги з питань роботи Сайту через форму зворотного зв'язку o-kolo.admin@o-kolo.com , які будуть розглянуті протягом 5 робочих днів з моменту їх надходження чи з моменту отримання повної інформації по суті скарги.

4.3.3. Користувач має право повідомити Компанії про факт порушення його прав іншим Користувачем, скориставшись формою зворотного зв’язку або написати Модератору o-kolo.admin@o-kolo.com . У разі обґрунтованості скарг Користувача, Компанія на свій розсуд може прийняти рішення щодо видалення оголошення, яке порушує права Користувача.

4.4. Доступ до персональних даних Користувача з боку інших Користувачів можливий тільки при наявності письмової згоди Користувача на подібний доступ або на виконання вимог відповідного законодавства.

4.5. Даний перелік прав та обов’язків Користувача не є вичерпний і може змінюватися в залежності від розвитку послуг Сайту та умов використання Користувачем Сайту.

 

5. ОБМЕЖЕННЯ КОРИСТУВАЧА

5.1. Всім Користувачам Сайту забороняється:

5.1.1. розміщувати матеріали, що містять інформацію порнографічного характеру;

5.1.2. писати рекламні тексти, повідомлення комерційного характеру, спам, схеми «пірамід» і «листи щастя» без узгодження з Модераторами та/або Компанією Сайту;

5.1.3. самовільно відкривати публічний доступ до Інформації, який був закритий правовласником, Модератором Сайту;

5.1.4. використовувати Сайт для розповсюдження матеріалів, зміст та/чи порядок розміщення яких порушують законодавство України, порушують чи обмежують чиєсь право інтелектуальної власності, або є зламаними версіями будь-якого програмного забезпечення;

5.1.5. використовувати Сайт для поширення вірусів або будь-яких інших програмних продуктів, що містять шкідливий код;

5.1.6. зберігати файли архівів, захищені паролем;

5.1.7. використовувати Сайт як джерело файлів для інших Сайтів та/або сервісів, включаючи файлообмінні;

5.1.8. використовувати програми, що перебирають номера файлів або іншим чином створюють ненормальне навантаження на Сайт, а також ті, які можуть нанести шкоду Сайту та/або викликати збій технічних чи програмних засобів Сайту та/або іншим чином порушують нормальну роботу Сайту;

5.1.9. розміщувати інформацію в оголошеннях, що заборонена діючим законодавством України;

5.1.10. використовувати Сайт для завантаження, зберігання та/або розповсюдження будь-яких матеріалів (файлів), що порушують законодавство України або права і законні інтереси третіх осіб. Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії, пов'язані з розміщенням (опублікуванням) та/або зберіганням матеріалів на Сайті. Користувач самостійно і за свій рахунок зобов'язується врегулювати всі претензії третіх осіб, пов'язані з розміщенням та/або зберіганням матеріалів на Сайті, використанням Творів, розміщених іншими Користувачами Сайту;

5.1.11. Обговорення дій Модераторів і Компанії Сайту іншим чином, окрім як за допомогою електронного листування з модераторами;

5.1.12. Використання імен Користувачів, схожих на імена інших Користувачів, з метою видати за них себе і писати повідомлення від їх імені.

5.2. Компанія та/або Модератор Сайту може закрити доступ до Оголошень та заблокувати Обліковий запис/Акаунт, якщо Користувач порушує норми пристойності та в Оголошеннях викладає наступну інформацію:

5.2.1. агітаційно-пропагандистського характеру;

5.2.2. розпалюють національну або релігійну ворожнечу або ображають національну гідність;

5.2.3. відкрито спонукає до пропаганди насильства, ненависті, дискримінації, расизму, ксенофобії, міжнаціональних конфліктів;

5.2.4. в разі штучного підняття своїх матеріалів в загальних розділах;

5.2.5. містять загрози розправ, в т.ч. із застосуванням сили;

5.2.6. містять будь-які прямі та/або непрямі висловлювання, що ображають державу Україна та/або її суверенітет, її уряд і державні символи;

5.2.7. містить ненормативну лексику, вульгарні, образливі вирази;

5.2.8. опис яких не відповідає вмісту;

5.2.9.Torrent посилання заборонені;

5.2.10. ображають Користувачів Сайту та/або осіб які не є користувачами ресурсу, уряд чи символіку будь якої країни світу тощо;

5.2.11. заклики до насильства і протиправних дій;

5.2.12. дані, що порушують особисті (немайнові) права, або права інтелектуальної власності третіх осіб;

5.2.13. інформацію, що сприяє шахрайству, обману, зловживання довірою, хибну і неправдиву інформацію, інформацію, яка вводить в оману;

5.2.14. інформацію, яка призводить до здійснення операцій з краденими чи підробленими предметами;

5.2.15. інформацію, яка порушує чи посягає на власність третіх осіб, комерційну таємницю або право на недоторканість приватного життя;

5.2.16. особисту чи ідентифікуючу інформацію про інших осіб без їх ясно висловленої згоди;

5.2.17. інформацію, що містить відомості, які посягають на недоторканність приватного життя, що ображає чиюсь честь, гідність чи ділову репутацію;

5.2.18. інформацію, що містить наклеп або погрози на адресу будь кого;

5.2.19. інформацію, що носить характер порнографії;

5.2.20. інформацію, що завдає шкоди неповнолітнім;

5.2.21. віруси або будь-які інші технології, що можуть завдати шкоди Сайту, Компанії, або іншим користувачам;

5.2.22. інформацію про сервіси, що вважаються аморальними, таких як: проституція, або інші форми, що суперечать нормам моралі або закону;

5.2.23. посилання або інформацію про сайти, що конкурують з сервісами Компанії;

5.2.24. інформацію, що представляє собою «спам», «листи щастя», «схеми пірамід» або небажану або брехливу комерційну рекламу;

5.2.25. інформацію, поширювану інформаційними агентствами;

5.2.26. інформацію з пропозицією заробітку в інтернеті, без вказівки фізичної адреси і прямих контактів роботодавця;

5.2.27. інформацію з пропозицією франшизи, багаторівневого та мережевого маркетингу, агентської діяльності, торгового представництва або будь-якої іншої діяльності, яка вимагає вербування (залучення) інших членів, суб-агентів, суб-дистриб’юторів та інше;

5.2.28. відомості виключно рекламного характеру без пропозиції конкретного товару або послуги;

Рішення щодо відповідності матеріалів даним вимогам приймає модератор і/або Компанія на свій розсуд. В їх повноваженнях блокувати, переміщати, закривати або видаляти Інформацію.

5.3. Компанія не несе відповідальності за дії Користувачів та за інформацію, що викладена Користувачами у Оголошеннях, що діють від імені неповнолітніх осіб.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОМПАНІЇ ТА МОДЕРАТОРІВ САЙТУ

6.1. Компанія та Модератори Сайту мають право:

6.1.1. Вносити в текст Оголошення Користувача виправлення, що стосуються орфографії і пунктуації, які не впливають на загальний зміст Оголошення;

6.1.2. Переносити Оголошення в інші категорії Сайту у разі виявлення більш придатного категорії для їх розміщення;

6.1.3. Відмовити в публікації Оголошень, якщо вони не відповідають тематиці вибраних категорій, або порушують цю Угоду, та обмежувати кількість Оголошень від одного Користувача з метою зручності користування Сайтом без пояснення причин;

6.1.4. Блокувати і видаляти матеріали Користувачів, якщо ці матеріали не відповідають вимогам і тематиці Сайту;

6.1.5. Видаляти будь-які матеріали, інформацію за наявності вмотивованих претензій щодо порушення авторських чи суміжних прав;

6.1.6. Змінювати дану Угоду та будь-які умови використання Сайту без повідомлення Користувачів. Зміни до Угоди будуть опубліковані на сторінках Сайту. Якщо Користувач продовжує користуватись послугами Сайту, це трактується, що Користувач ознайомлений та згоден з такими змінами Угоди.

6.1.7. Розміщувати рекламні оголошення на сторінках Сайту, розміщувати засоби для підрахунку кількості переглядів Акаунтів/облікових записів користувачами Сайту, створювати інші сервіси на сторінках, які містять Інформацію Користувачів.

6.1.8. На власний розсуд не приймати, видаляти або переміщувати будь-яке розміщене на Сайті Оголошення за порушення цієї Угоди.

6.1.9. Передати Сайт зі всіма його сервісами та змістом, включаючи персональні дані Користувачів, своєму правонаступнику, за договорами або на інших підставах. Передача і повідомлення Користувачу про таку передачу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.1.10. Періодично встановлювати обмеження щодо використання сервісів Сайту, зокрема, максимальна кількість днів зберігання Оголошень і їх розмір. Компанія має право в будь-який момент змінити або припинити роботу сервісів Сайтів або їх частини з повідомленням Користувача, або без нього, не несучи при цьому відповідальності за подібні зміни або припинення.

6.1.11. В будь-який момент вимагати від Користувача підтвердження даних, вказаних ним при реєстрації і запитати в зв'язку з цим підтверджуючі документи (зокрема - копії/завірені копії документів, що засвідчують особу, правовстановлюючі документи, що підтверджують право власності на майно (для категорії Сайту Локація), ненадання яких, на розсуд Користувача, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації. У разі якщо дані Користувача, зазначені в наданих їм документах, не відповідають даним, зазначеним при реєстрації, а також у випадку, коли дані, вказані при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати Користувача, Компанія має право відмовити Користувачеві в доступі до використання сервісів Сайтів з попереднім повідомленням Користувача або без повідомлення.

6.1.12. SMS-верифікація. Компанія має право в будь-який момент верифікувати Користувача засобами SMS-верифікації. У разі якщо Користувач не пройшов верифікацію, Компанія має право обмежити можливості користування Сайтом, а саме розміщення, редагування, продовження, оновлення оголошень. Вибірка користувачів, які підлягають верифікації, здійснюється Компанією на свій власний розсуд. Всі Користувачі, які були верифіковані за допомогою SMS-верифікації можуть використовувати номер мобільного телефону для входу до облікового запису/акаунта, використовуючи пароль, зазначений при реєстрації.

6.1.13. Заборонити Користувачеві доступ на Сайти, якщо Користувач порушує умови цієї Угоди. Факт порушення вважається підтвердженим, якщо Користувач був сповіщений модератором Сайту про ведення діяльності, яка порушує правила Сайтів, або прав третіх осіб. Компанія залишає за собою право в будь-який момент видалити або відключити обліковий запис Користувача, а також видалити всі розміщені Оголошення Користувача, залишивши попереднє повідомлення Користувача про таке відключення на свій розсуд, і не несучи при цьому відповідальність за свої дії перед Користувачем і третіми особами.

6.2. Щоб полегшити взаємодію між Користувачами, Компанія може встановлювати обмежений доступ до контактної інформації інших Користувачів. Право використання відомостей, наданих іншими Користувачами, обмежується цією Угодою.

6.3. Компанія не несе відповідальності за зміст Оголошень або гіперпосилань на ресурси, зазначені в описі Оголошень Користувачів.

6.4. Компанія зобов'язується докладати всіх зусиль для належного виконання своїх обов'язків за цією Угодою, включаючи нормальну роботу сервісу Сайту і нерозповсюдження третім особам персональних даних, наданих Користувачем, за винятком випадків, передбачених законодавством.

6.5. Щоб підтримувати високу якість своїх послуг, Компанія залишає за собою право обмежити кількість активних Оголошень Користувача на Сайтах, а також обмежити дії Користувача на Сайтах.

 

7. ПРАВА НА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

7.1. Користувач, завантажуючи інформацію в Оголошенні на Сайт, передає Сайту майнові права на використання Інформації в межах Сайту, а саме:

7.1.1. Право на оприлюднення (випуск у світ, розкриття публіці), тобто право вчиняти дії, які вперше роблять інформацію, доступним для публіки шляхом опублікування, публічного виконання, публічного показу (тобто право на демонстрацію його оригіналів (складових частин) або примірників будь-яким способом необмеженому колу осіб), публічної демонстрації, публічного повідомлення і т.п.;

7.1.2. Права на публічний показ і публічне сповіщення (доведення до загального відома) завантаженої Користувачем інформації будь-яким візуальним способом та/або для будь-якого використання за допомогою засобів мережі Інтернет);

7.1.3. Право доводити до загального відома публіки завантажені файли, включаючи файли, що озвучені (дубльовані або субтитровані) українською (або російською) мовою таким чином, що її представники можуть отримувати доступ до інформації з будь-якого місця та у будь-який час за власним вибором, включаючи право на використання інформації в мережі Інтернет (включаючи відтворення та розповсюдження) будь-яким чином та будь-яким способом;

7.1.4. Дія прав наданих Користувачем згідно даної Угоди розповсюджується на всю територію України та на території країн всього Світу;

7.1.5. Права передаються Користувачем Сайту з моменту розміщення Користувачем інформації на Сайті на весь термін дії авторського права відповідно до чинного законодавства про авторське право та суміжні права.

 

8. ПОРУШЕННЯ ПРАВ

8.1. Порушенням даної Угоди вважається розміщення на Сайті будь-яких матеріалів, що підпадають під категорії статті 5 даної Угоди та розміщення будь-якої інформації, що заборонена діючим законодавством України.

8.2. Сайт забороняє публікацію матеріалів і посилань ресурсу на сайтах, які містять незаконні матеріали, а також будь-які інші форми передачі матеріалів і інформації, ті, що спонукають до незаконних або непристойних дій, включаючи: азартні ігри; нелегальний продаж зброї; рекламу та публікацію матеріалів, які можуть порушити законодавство України.

8.3. Якщо Користувач Сайту вважає, що його Оголошення, захищено авторськими правами, інформація в Оголошенні опублікована на Сайті без дозволу, або порушено його авторські, суміжні та/чи інші права, - має право особисто або через уповноваженого представника надіслати сповіщення про порушення його авторських прав з наданням підтвердження факту порушення.

Застерігаємо, що надсилання неправдивих (необґрунтованих) претензій може призвести до блокування дії Облікового запису Користувача.

Компанія приймає повідомлення про порушення авторських прав у довільній формі, надіслані поштою, факсом або електронною поштою. Також Користувачі можуть скористатись електронною формою.

 

9. ГАРАНТІЇ СТОРІН

9.1. Користувач, гарантує, що всю інформацію, завантажену на Сайт у вигляді Оголошення або на яку Користувачем надані посилання є оригінальними, Користувач є законним власником всіх авторських прав на інформацію викладену у Оголошенні, і здійснюючи їх завантаження (розміщуючи посилання) правомірно надає Сайту належні йому права на використання інформації у відповідності до умов цієї Угоди.

9.2. Надані Користувачем, відповідно до цієї Угоди, права вільні від зобов'язань перед третіми особами. У Оголошеннях немає будь-яких матеріалів, що порушують авторське право та/або суміжні права, інші права інтелектуальної власності, договірні права, цивільно-правові права та/або інші права третіх осіб.

9.3. До Користувача немає і не передбачається ніяких претензій або позовів з боку третіх осіб, які могли б прямо або побічно вплинути на отримані Сайтом згідно з цією Угодою права та повноваження.

9.4. Сайт може використовувати інформацію викладену в Оголошеннях Користувачів без отримання додаткових дозволів від Користувача та/або будь-яких третіх осіб і без здійснення будь-яких виплат Користувачу та/або будь-яким третім особам.

9.6. У разі пред'явлення до Компанії, та/або Користувачу претензій та/або позовів, безпосередньо пов'язаних з використанням інформації викладеної в Оголошеннях, завантажених Користувачем, недотриманням Користувачем цієї Угоди та правил користування Сайтом, Користувач зобов'язується самостійно (без залучення Компанії) врегулювати їх від свого імені і несе відповідальність за такими претензіями та/або позовами своїми силами і за свій рахунок. У разі якщо внаслідок задоволення пред'явлених Компанії та/або Користувачу претензій та/або позовів, безпосередньо пов'язаних з укладанням та/або виконанням Сайтом Угоди, використанням інформації у Оголошеннях, недотриманням Користувачем правил користування Сайтом, Компанією будуть нанесені збитки, Користувач зобов'язується відшкодувати Компанії такі збитки в повному обсязі (включаючи упущену вигоду).

9.7. Користувач гарантує, що інформація яка розміщується ним у рамках Сайту в Оголошеннях не містить інформації, поширення якої заборонено чи обмежено відповідно до чинного законодавства України;

9.8. Інформація, що розміщується Користувачем у рамках Сайту в Оголошеннях за своїм змістом відповідає соціальним, моральним і етичним принципам (не містять повідомлень, що ображають людську гідність, що пропагують насильство, расову чи національну ворожнечу і т.п.);

9.9. Користувач гарантує, що інформація яка розміщується ним у рамках Сайту в Оголошеннях не містять вірусів або будь-яких інших програмних продуктів, що містять шкідливий код.

9.10. Компанія не гарантує відповідність Сайту цілям і очікуванням Користувача Сайту, його безперебійну і безпомилкову роботу, а також збереження профілю Користувача і розміщених Користувачем на Сайті матеріалів (файлів). Сайт не здійснює перевірку розміщених на ньому інформації про користувача, матеріалів (файлів), не несе відповідальності за їх зміст і відповідність законодавству або безпеку їх використання (включаючи, але не обмежуючись відсутністю вірусів або шкідливого коду). Розміщення, скачування, перегляд і використання матеріалів (у тому числі перехід по вхідних до складу матеріалів посиланнях на інші інтернет-ресурси) здійснюється Користувачем на свій страх і ризик. Сайт та/або Компанія не відшкодовує ніякої шкоди, прямої або непрямої, заподіяної Користувачеві або третім особам в результаті використання або неможливості використання розміщених на ресурсі матеріалів або ресурсу в цілому (включаючи посилання).

9.11. Компанія Сайту не дає жодних гарантій щодо доступності Сайту у всіх країнах Світу. Користувачі Сайту несуть повну відповідальність за дотримання законодавства України та міжнародного законодавства при використанні Сайту.

 

10. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

10.1. Реєструючись на Сайті Користувач тим самим надає згоду Сайту та/або Компанії на збір та обробку персональних даних з метою ідентифікації фізичних осіб, а саме Користувач надає право здійснювати наступні дії з персональними даними: збір та накопичування; зберігання протягом встановлених нормативними документами строків зберігання звітності, але не більше трьох років, з моменту дати припинення користування послуг Сайту Користувачем; уточнення (оновлення, зміна); використання в цілях реєстрації Користувача на Сайті; знищення; передача на вимогу суду, в т.ч. третім особам, з дотриманням заходів, що забезпечують захист персональних даних від несанкціонованого доступу.

При цьому, Користувач погоджуються, що така передача персональних даних здійснюється безоплатно, згідно ЗУ «Про захист персональних даних». Компанія гарантує, що вони беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог ЗУ «Про захист персональних даних».

10.2. Компанія може використовувати інформацію, яку вона збирає і розміщує для наступних цілей:

10.2.1. забезпечення обслуговування Користувачів, в тому числі для створення і управління обліковими записами Користувачів, вирішення технічних труднощів і доступу до різних функцій;

10.2.2. адаптація пропозицій і досвіду, в тому числі реклами на своїх сервісах або сервісах третіх осіб;

10.2.3. контроль загальної та індивідуальної активності користувачів, такий як пошук за ключовими словами, активності за публікаціями оголошень та укладання угод, а також для управління трафіком на Сайті;

10.2.4. зв'язок з Користувачами, в тому числі з питань сервісу через будь-які доступні (вказані Користувачами) канали зв'язку;

10.2.5. проведення науково-дослідницької та аналітичної активності з метою поліпшення сервісу Сайту;

10.2.6. забезпечення дотримання Угоди з Користувачами сервісів Сайту враховуючи боротьбу з шахрайством і образами;

10.3. Компанія може зберігати інформацію, яку вона збирає і отримує на своєму Сайті стільки, скільки буде потрібно для виконання вищевказаних ділових цілей.

10.4. Користувач повинен усвідомити всі ризики, пов'язані з тим, що він оприлюднює адресу або інформацію про точне місце свого розташування. Якщо користувач вирішив увійти на Сайт, використовуючи службу автентифікації стороннього оператора, наприклад інформацію із соціальних мереж таких як Facebook, Компанія може отримати додатковий профіль, або іншу інформацію, доступ до якої надано такою третьою особою.

 

11. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ

11.1. Ця Угода набуває чинності з моменту початку використання Користувачем будь-якого сервісу Сайту та/або з моменту реєстрації Користувача на Сайті, і діє безстроково.

11.2. Користувач має право припинити свою реєстрацію на Сайті в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення про це Компанії і пояснення причин.

11.3. У разі якщо Компанією були внесені будь-які зміни до Угоди в порядку, передбаченому даною Угодою, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання сервісів Сайтів. Факт продовження використання Сайтів є підтвердженням згоди Користувача з відповідною редакцією Угоди.

11.4. Розірвання Угоди з боку Компанії може статися у випадках:

11.4.1. Порушення положень цієї Угоди, нанесення будь-якої шкоди Компанії, в тому числі її репутації, або Користувачам Сайту;

11.4.2. Інші дій, які суперечать політиці Компанії;

11.4.3. Правові відносини можуть бути відновлені тільки після прийняття адміністрацією Компанії відповідного рішення.

11.5. Угода може бути змінена Компанією без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною в цьому абзаці Угоди адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди. Чинна редакція Угоди завжди знаходиться на сторінці Угода користувача.

 

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Скориставшись сервісами Сайту, Користувач підтверджує свою згоду з тим, що він використовує Сайт і його сервіси на свій страх і ризик «як є», оцінює і несе всі ризики, пов'язані з використанням розміщених на Сайтах Оголошень, а Компанія, в тому числі її керівництво, співробітники, не несуть ніякої відповідальності за зміст розміщених на Сайті Оголошень, за будь-які збитки і втрати, які стали результатом використання розміщених на Сайтах оголошень Користувача та інші дані.

12.2. Компанія не є організатором/ініціатором угоди між Користувачами, або її стороною. Сайт є комунікаційною платформою, яка надає можливість Користувачам розміщувати Оголошення для реалізації, дозволених законодавством, товарів і послуг в будь-який час, звідки завгодно і за будь-якою ціною.

12.3. Компанія не може контролювати достовірність інформації, яка розміщується Користувачами в Оголошеннях. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані в результаті вчинення правочину, або неналежної поведінки будь-якої зі сторін Угоди.

12.4. Компанія не несе відповідальності за поведінку Користувачів, або за пропоновані ними товари/послуги, зазначені в Оголошеннях. Всі суперечки і конфлікти між Користувачами вирішуються ними самостійно без залучення Компанії.

12.5. Компанія не несе відповідальності за будь-який несанкціонований доступ або використання серверів Компанії та/або будь-якої інформації про користувачів, що на них зберігається, а також за будь-які помилки, віруси, «троянський кінь», «Петя» і т.д., які можуть бути передані на Сайт або через Сайт третіми особами.

12.6. Якість, безпека, законність і відповідність товару або послуги їх опису, а також можливість Користувача використати товар/послугу знаходяться поза контролем Компанії.

12.7. Компанія закликає Користувачів бути обережними і зберігати здоровий глузд при користуванні послугами Сайтів. Користувач повинен прийняти до уваги, що його контрагент може не мати відповідної дієздатності, або видавати себе за іншу особу. Використання послуг Компанії має на увазі, що Користувач усвідомлює і приймає ці ризики, а також погоджується, що Компанія не несе відповідальності за дії або бездіяльність з боку Користувача.

12.8. Користувач не може робити висновок, що пропозиція будь-якого товару або послуги є дійсними та легальними виходячи з факту розміщення товару або послуги в Оголошеннях на Сайті. Компанія не несе відповідальності за завершення угоди між Користувачами Сайту. Користувач приймає на себе повну відповідальність за свої дії.

12.9. Якщо у Користувача виникають претензії до іншого Користувача в результаті використання останнім послуг Сайту, Користувач погоджується пред'являти ці вимоги самостійно і без втручання Компанії, а також звільняє Компанію (поряд з її дочірніми компаніями, афільованими особами, службовцями, директорами, уповноваженими і співробітниками) від всіх вимог, зобов'язань, компенсацій по відшкодуванню збитків, витрат (затрат), включаючи адвокатські гонорари, відомих або невідомих, що виникли в результаті, або у зв'язку з такими вимогами.

12.10. Бездіяльність з боку Компанії в разі порушення Користувачем, або іншими Користувачами положень Угоди не позбавляє Компанію права здійснювати відповідні дії на захист своїх інтересів, а також не означає відмову Компанії від своїх прав, в разі здійснення подібних порушень в подальшому.

12.11. Компанія не несе відповідальності за невиконання, або перешкоди у виконанні зобов'язань з надання доступу до Сайту через обставини непереборної сили, наслідки яких не можна уникнути, або подолати (таких як рішення влади, трудові спори, нещасні випадки, розриви в загальній системі комунікацій і т. д.).

12.12. Компанія не несе відповідальності за неполадки в роботі Сайту, викликані технічними перебоями в роботі устаткування і програмного забезпечення.

12.13. Ні за яких умов Компанія, її керівництво, співробітники та агенти не несуть відповідальності за прямі, непрямі збитки і виплачені штрафні санкції будь-якого характеру (навіть якщо Компанія була попереджена про можливість таких збитків) в результаті використання Сайту і його сервісів Користувачем, включаючи без обмеження випадки, в яких збитки/шкода стала результатом використання або неправильного використання Сайту і його сервісів.

12.14. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем та Компанією агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, трудових відносин, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

12.15. Компанія несе відповідальність за рекламу, розміщену на сервісах Сайтів, в межах, встановлених застосовним законодавством.

12.16. Компанія не несе відповідальності за збереження інформації з Акаунта, можливість використання сервісів Сайту, збереження та можливість використання коштів на особистому рахунку Користувача, у випадку блокування/заборони використання сторонніх сервісів, за допомогою яких Користувач здійснює реєстрацію, та/або вхід на Сайт, що знаходяться поза контролем Компанії.

12.17. Згідно з цією Угодою Користувач не набуває права вимоги щодо оплати Сайтом наданих майнових прав інтелектуальної власності.

12.18. Використання тим чи іншим способом об’єктів авторського права, завантажених Користувачем на Сайт, є правом, а не зобов'язанням Сайту. Сайт не несе ніякої відповідальності перед Користувачем за невикористання такої інформації.

12.19. Сайт має право на власний розсуд вирішувати питання про зазначення імені Користувача при використанні іформації згідно з умовами цієї Угоди.

 

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. При виникненні між Сторонами суперечок та розбіжностей за цією Угодою або у зв'язку з нею, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів. Якщо будь-які суперечки, розбіжності або вимоги, що виникають з приводу цієї Угоди або в зв'язку з нею, у тому числі, що стосуються її виконання, порушення, припинення, або недійсності, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, то ці суперечки розглядаються відповідно до чинного законодавством в судовому порядку.

13.2. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України, за нормами права України.

13.3. Скрізь по тексту цієї Угоди, якщо не зазначене інше, під термінами «чинне законодавство», «застосовне законодавство», «діюче законодавство» розуміється як законодавство України, так і законодавство місця перебування Користувача/Користувачів.

13.4. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню не тягне за собою недійсності або невиконання інших положень цієї Угоди.